2013-06-08

Insignier i kyrkan

Krona med hyende


Till vänster om altaret står prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas krona från 1778. Samma krona stod vid dopfunten då Prinsessan Madeleine döptes.
Kronan ligger på ett hyende (kudde) från Gustav IV Adolf och Fredrika Dorotea Wilhelminas bröllop 1797.

Serafimerbaneret


Serafimerbaneret från 1810 står till vänster om altaret.