Utdelning av stipendier ur Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige tillkom på initiativ av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Styrelsen för stiftelsen har vid ett sammanträde på Stockholms Slott tisdagen den 27 mars 2012 beslutat utdela stipendier om sammanlagt kr 265 000 enligt följande:

Somalilands Förening                                           
Skåne län                
40 000 kronor

Projektet HIK Kick Off i Ängelholm                   
Skåne län                
25 000 kronor

Ystad IF                                                                 
Skåne län                
30 000 kronor

Mats Assarsson, Ystads IF                                     
Skåne län                                                               
10 000 kronor

Stadsmissionen i Västerås                                     
Västmanlands län   
25 000 kronor

Örebro Multi Basketklubb                                   
Örebro län                                                             
25 000 kronor

Unga KRIS i Linköping                                        
Östergötlands län   
10 000 kronor

Flens Rödakorskrets                                                                                             
25 000 kronor

Lions Distrikt 101-GD                                                                                         
50 000 kronor

KFUM Umeå                                                                                                       
25 000 kronor