Medieackreditering till Prinsessan Estelles dop den 22 maj 2012

UD ansvarar för ackreditering av svensk och utländsk media som önskar bevaka Prinsessan Estelles dop den 22 maj.
Ansökan om ackreditering görs via en särskild ackrediteringswebb via UD:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökningsperioden är 25 april–9 maj.
Program
11.00-12.00Gäster anländer till Kungliga slottet
 Begränsat fototillfälle/medieposition
11.00-12.00Gäster anländer till Slottskyrkan
 Fotopool i Södra valvet
12.00-13.00Dopceremoni i Slottskyrkan, Kungliga slottet
 Host photo och host broadcaster endast
 Skrivande journalister, som kommer ha möjlighet att vara i kyrkan, bjuds in av Hovet
13.00Gäster lämnar Slottskyrkan
 Fotopool i Södra valvet
13.45-14.30Kungaparets mottagning, Bernadottevåningen, Kungliga slottet 
 Host photo och host broadcaster endast
Vid frågor om ackreditering, kontakta UD:s pressrum på följande e-postadress:
pressrummet@foreign.ministry.se
 

Media accreditation for Princess Estelle's christening May 22, 2012

The Ministry for Foreign Affairs is responsible for accreditation of Swedish and foreign media wishing to cover the christening of Princess Estelle on May 22.

Applications for accreditation are made via a special accreditation website at the Ministry for Foregin Affairs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Application are made between April 25–May 9.

Program
11.00-12.00Guests arrive to the Royal Palace
 Restricted photo opportunity/media position
11.00-12.00Guests arrive at the Royal Chapel
 Photo pool in the South Vault
12.00-13.00Christening ceremony in the Royal Chapel, Royal Palace
 Host photo and host broadcaster only
 Journalists, who will be able to sit inside the Royal Chapel, will receive an invitation from the Royal Court
13.00The guests leave the Royal Chapel
 Photo pool in the South Vault
13.45-14.30Their Majesties reception, the Bernadotte apartments, the Royal Palace
 Host photo and host broadcaster only
For questions regarding accreditation, please contact the Ministry for Foreign Affairs press room at the following e-mail address: pressrummet@foreign.ministry.se