Kommentar med anledning av synpunkter på Erik Norbergs undersökning

Onsdagen den 18 januari 2012 sände TV4 "Kalla fakta" där följande kritik framfördes mot tidigare riksarkivarien och krigsarkivarien Erik Norbergs undersökning om Walther Sommerlath och Efim Wechsler. Här följer Erik Norbergs svar: