Vigselprogram

Under tiden gästerna samlas i Storkyrkan spelas följande musik:

Häroldstrumpetare från Försvarsmusikcentrum

spelar från Storkyrkans torn

Adolf Fredriks flickkör

dirigent Bo Johansson

  • Gånglåt från Äppelbo
  • Husby brudmarsch
  • I denna ljuva sommartid av A Öhrwall
  • De blomster som på marken bor av E von Koch

Kungliga Filharmonikerna

dirigent Gustaf Sjökvist

  • Ur Drottningholmsmusiken av J H Roman
  • Allegro – Allegro – Vivace

Riksspelmännen Hugo och Tomas Westling samt dragspelaren Britt-Marie Jonsson

  • Vårisen av Britt-Marie Jonsson, Hyllning av Hugo Westling (uruppförande)
  • Bröllopsmarsch till Victoria och Daniel av Hugo Westling (uruppförande)

Vigselakten

leds av Ärkebiskop Anders Wejryd som assisteras av Överhovpredikanten Lars-Göran Lönnermark, biskop Antje Jackelén och domprost Åke Bonnier

Kronprinsessan Victorias fanfar

av Ingvar Lidholm (f. 1921) uruppförd vid Riksmötet 1995

Ingångsmusik

The Duke of Gloucester's/Gloster's March av Jeremiah Clarke, (1674-1707), arr Mattias Wager

Hymn

av Karin Rehnqvist, f. 1957 (uruppförande)
En gåva till brudparet från Kungliga Musikaliska Akademien

Psaltaren 57:9-12
Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty till himlen når din godhet,
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden!

Höga Visan 8:6
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.

Psalm 201

av C.D. af Wirsén (1842-1912). Musik W. Åhlén (1894-1982)

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.
Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver;
blott Herrens ord förbliver.

Lovprisning

Underbara är dina verk Herre vår Gud,
underbart har du skapat man och kvinna.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi tacka för livet
som oupphörligt förnyas.

Inledningsord

Bibelläsning

Matteus 19:4-6
Skaparen gjorde från början människorna till man och
kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för
att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har
fogat samman får människan alltså inte skilja åt.

Romarbrevet 12:9-10, 15
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid
det goda. Visa varandra tillgivenhet och kärlek, överträffa
varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder
sig och gråt med dem som gråter.

Första Johannesbrevet 4:7
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från
Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

Galaterbrevet 6:2
Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

Efesierbrevet 3:16-17
Måtte Gud i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er
inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron
kan bo i era hjärtan med kärlek.

Frågorna

(församlingen står upp)

Bön över vigselringarna

(församlingen står upp)

Löftena och ringväxlingen

(församlingen står upp)

Tillkännagivandet

(församlingen står upp)
Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud och denna församling.
Ni är nu man och hustru.
Må Herren vara med er
och leda er i sin sanning nu och alltid.

Vilar glad. I din famn

av Kristina Lugn (f. 1948). Musik Benny Andersson (f 1946), uruppförande

Sjön vilar tätt mot stranden.
Himlen oändligt blå.
Jag står med dig i handen.
Mörkret faller. Och du lyser så.

Vinden vill famna skogen.
Havet ger vågen ro.
Vännen vill vara trogen.
Där du vandrar vill min längtan bo.

Det är kärleken som bär
min förtröstan genom livet.
Så jag söker dig, jag ropar överallt ditt namn
tills jag är i din famn; vilar glad i din famn.
Vilar glad. I din famn.

Nära vill jag vara.
Lugn vid din varma själ.
Jag är en barnsång bara.
Den är enkel och menar så väl.

Det är kärleken som bär
min förtröstan genom livet
Så jag söker dig, jag ropar överallt ditt namn
tills jag är i din famn;
Vilar glad. I din famn.

Förbön

Herrens bön

Fader vår som är himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Psalm 84

av E.A Welch (1860-1932) bearbetad av A Frostenson (1906-2006). Musik M Teschner (1584-1635)

Vi lyfter våra hjärtan till dig, o Fader vår,
i tacksamhet och lovsång och bön för dessa två.
Vi ber dig, låt dem lämna sig själva i din hand
och hjälp dem hålla löftet som de har gett varann.

Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem.
Välsigna deras framtid, välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett,
det största du som gåva och ansvar åt oss gett.

Ärkebiskopens tal till Brudparet

When You Tell the World You're Mine

av Jörgen Elofsson (f. 1962). Musik Jörgen Elofsson, John Lundvik (f. 1983), uruppförande

I'm standing by an angel
tears well up inside
feelings of belonging
Of gratitude and pride

I'm blinded by your presence
In this moment that we're in
If God was to describe you
Where would he begin
Your colours blend together
And you become the light
If only you could see the way you shine
Darling, when you tell the world you're mine

You're the future I believe in
I know you, through and through
Your each and every heartbeat, every breath
Everytime I look at you

I'm blinded by your presence
In this moment that we're in
If God was to describe you
Where would he begin
Your colours blend together
And you become the light
If only you could see the way you shine
Darling, when you tell the world you're mine

You're mine, against all odds my love
What we have, it is unbreakable

If God was to describe you
Where would he begin...

I'm blinded by your presence
In this moment that we're in
If God was to describe you
Where would he begin
Your colours blend together
And you become the light
If only you could see the way you shine
Darling, when you tell the world you're mine

I'm standing by an angel...

Brudparet uttågar till Praise the Lord with Drums and Cymbals

av Siegfried Karg-Elert (1877-1933), arr Thomas Brantigan

Vigselförrättare:
Svenska kyrkans Ärkebiskop Anders Wejryd

Liturger:
Överhovpredikanten, Biskop emeritus
Lars-Göran Lönnermark
Biskopen i Lund, Dr Antje Jackelén
Domprosten i Stockholms domkyrkoförsamling,
Hovpredikant Åke Bonnier

Bitr. domkyrkoorganisten Mattias Wager
Konsertsångerskan Jeanette Köhn
Sångaren Björn Skifs
Sångerskan Agnes Carlsson
Blåsare från Försvarsmusikcentrum
Kungliga Filharmonikerna
Konsertmästaren: Joakim Svenheden

Orsa Spelmän

Gustaf Sjökvists kammarkör
Storkyrkans kör

Dirigent: Hovorganisten professor Gustaf Sjökvist