Prins Eugenmedaljen förlänas den 5 november 2010

Prins Eugenmedaljen - för framstående konstnärlig gärning - förlänas den 5 november 2010:
  • Konsthantverkare Erika Lagerbielke  
  • Arkitekt Hans Bäckström 
  • Konstnär Claes Bäckström
  • Textilkonstnär May Bente Aronsen (Norge)    
  • Konstnär Matti Kujasalo (Finland)

Medaljerna delas ut tisdagen den 16 november 2010, kl 17.00.