Planteringar vid Haga slott

Nu planteras lind, idegran, jasmin, olikfärgade rhododendron och lila syrén i Hagaparken. Planteringarna ska både försköna parken och skapa insynsskydd för Kronprinsessparet vid Haga slott.
Hagaparken är känd för sitt böljande, engelska parklandskap och skapades av Gustav III under 1700-talets andra hälft.  De nya planteringarna följer de planritningar och skrivelser som finns bevarade från Hagaparkens tillkomst. Det genomgående är lövfällande träd med inslag av barr i form av idegran och tall. Det ska se naturligt ut fast människan har varit där.
 
Utmed strandpromenaden sätts formklippta idegranar, så kallade lameller. Det innebär att när man promenerar åt ena hållet ser man att lamellerna är separat planterade buskar. Vänder man och promenerar tillbaka ger lamellerna intryck av att vara en tät häck. Denna synvilla är typisk för engelska parker och i linje med Hagaparkens historia.

Runt Ekotemplet återskapas originalstigarna från Gustav III:s tid. På så sätt får besökarna möjlighet att promenera till templet på det sätt som det var tänkt från början.

Med engelsk park menas en park med mjuka och naturliga former på träd, växtlighet och stigar. Räta linjer undviks, stigar dras i mjuka bukter för att framhäva planteringar och byggnader.