Mediaackreditering till Kronprinsessparets bröllop 19 juni

UD ansvarar för ackreditering av svenska och utländska medier som vill bevaka det officiella programmet i samband med bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling den 19 juni.
Ansökan om ackreditering kan göras från den 25 mars via en särskild ackrediteringswebb, vilken kommer att kunna nås från både UD:s och Kungliga hovstaternas webbplatser från detta datum.

I samband med att ackrediteringen öppnar kommer också praktisk information till medier att publiceras på UD:s webbplats.

Vid frågor, kontakta UD:s pressrum på följande e-postadress: pressrummet@foreign.ministry.se

Media accreditation for the Crown Princess Victoria and Mr. Daniel Westling's wedding on 19 June

The Ministry for Foreign Affairs is responsible for accreditation of Swedish and foreign media wishing to cover the official programme in connection with the wedding of Crown Princess Victoria and Mr Daniel Westling on 19 June.

Applications for accreditation can be made as of 25 March via a special accreditation website that can be accessed from both the Ministry for Foreign Affairs website and that of the Swedish Royal Court from that date.

In connection with the opening of accreditation, practical information to the media will also be published on the Ministry for Foreign Affairs website.

For questions, please contact the Ministry for Foreign Affairs press room at the follwing address: pressrummet@foreign.ministry.se