Medaljförläningar 28 januari 2010

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 28 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


fv. Riksmarskalken Ingemar Eliasson

Ordföranden i Högsta domstolen, Justitieråd Johan Munck
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i serafimerordens band


Professor Anders Karlqvist
För framstående insatser på polarforskningsområdet

Direktör Dag Klackenberg
För betydelsefulla insatser inom förvaltning och näringsliv

Riksmarskalk Svante Lindqvist
För betydelsefulla insatser inom museiväsendet och inom ämnet teknikhistoria

Överintendent Lars Nittve
För en framstående museimannagärning

Rektor Lisa Sennerby Forsse
För framstående insatser på lantbruksforskningens område

Direktör Anitra Steen
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

12:e storleken i högblått band


Direktör Bo Ekman
För framstående insatser på skilda områden inom svenskt samhällsliv

Bokförläggare Per Gedin
För framstående insatser som bokförläggare

8:e storleken i serafimerordens band


Direktör Måns Jacobsson
För betydelsefulla insatser på havs-, miljö- och sjöfartsområdet

fd Kommunalråd Kjell Ericsson
För framstående insatser inom  svensk kommunalpolitik

Direktör Ulf Franke
För betydelsefulla insatser inom internationellt skiljedomsförfarande

Ordförande Anders Olauson
För betydelsefulla insatser inom  handikappområdet

Professor Jan-Öjvind Swahn
För folkbildande insatser inom etnologi och gastronomi

Medaljen Litteris et Artibus


  
Hovsångerskan Britt-Marie Aruhn                                  
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Klarinettist Karin Dornbusch                                           
För framstående konstnärliga insatser som klarinettist
                                                                                              
Skådespelaren Dan Ekborg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelaren Nils Eklund                                               
För framstående konstnärliga  insatser som skådespelare
                                                                                              
Operasångerskan Malin Hartelius                                     
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Författaren Bodil Malmsten                                             
För framstående konstnärliga insatser som författare

Skådespelaren Claire Wikholm                                       
För framstående konstnärliga  insatser som skådespelerska

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Professor Per Borin
För framstående insatser inom  svenskt musikliv

Artisten Jan "Loffe" Carlsson
För mångåriga och uppskattade insatser som musiker, skådespelare  och underhållare

Journalist Stig Fredrikson
För betydelsefulla insatser som journalist och utrikeskorrespondent

Ordförande Stina-Clara Hjulström
För betydelsefulla insatser inom demensområdet

Ishockeyspelare Jörgen Jönsson
För framstående insatser som ishockeyspelare

Kocken Leif Mannerström
För framstående insatser för svensk matkultur

Författaren Bengt Pohjanen
För betydelsefulla insatser som författare inom flera språkområden

Dr. Roland Thorstensson
För betydelsefulla insatser för  utbildning i svenska språket i USA

Fotograf Bengt Wanselius
För betydelsefulla insatser för svensk film och teater

HM Konungens medalj till dem som tjänar Hovstaterna


  

8:e storleken i serafimerordens band


Friherrinnan Lena Ramel                                                  
För förtjänstfulla insatser som lärare och mentor för de Kungliga ungdomarna

Hovdamen Louise Törneman
För förtjänstfulla insatser som hovdam

8:e storleken i högblått band


Förste museitekniker Seth Jacobsson
För förtjänstfulla insatser inom  Kungl. Husgerådskammaren

Kammarjungfru Eva Ohlsson
För förtjänstfulla insatser som bl.a. kammarjungfru

Fru Gunnel Rasch
För förtjänstfulla insatser som kyrkvärd inom Hovförsamlingen

8:e storleken i högblått band i silver


(extra servitörer i 25 år)
Advokatfiskal Jens Blomkvist                                            
För 25 års tjänstgöring som extra servitör
                                                                                                
Herr Bengt Sjöholm                                                          
För 25 års tjänstgöring som extra servitör
                                                                                                  
Herr Tomas Wennerholm                                                
För 25 års tjänstgöring som extra servitör