Kungen och vice statsministern besöker Kina

Hans Majestät Konungen och vice statsminister Maud Olofsson reser till Kina den 19-24 maj för besök i Peking och Shanghai.
Resan inleds i Peking, 19-22 maj för möten med den kinesiska regeringen samt deltagande på ett svenskt-kinesiskt högnivåforum om innovationer. I anslutning till forumet kommer även företagsavtal undertecknas.

Syftet är bland annat att stärka samarbetet med Kina kring innovationer, miljöteknik och frågor som rör småföretagande och företagens sociala ansvar samt uppmärksamma 60 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kina.

Vice statsminister Maud Olofsson kommer att inledningstala vid den internationella kvinnokonferensen Global Summit of Women som samlar kvinnliga politiska ledare från hela världen. Denna gång med kvinnors företagande i fokus.

I Shanghai (22-24 maj) besöker Hans Majestät Konungen och vice statsministern världsutställningen och deltar i ett rundabordssamtal med svenska och kinesiska företag samt vid en stor konferens med fokus på innovationer och tillväxt som anordnas av Vinnova. Temat för det svenska deltagandet på världsutställningen är "Spirit of Innovation".

På resan medföljer en näringslivsdelegation på högsta nivå med representanter för flera av Sveriges största företag. Kina är Sveriges viktigaste handelspartner i Asien och syftet är att fördjupa det ekonomiska samarbetet och skapa nya affärer.

Det finns möjligheter för media att delta i delar av programmet. För ackreditering och mer information om programmet i Peking kontakta ambassadsekreterare Markus Lundgren. För ackreditering och mer information om programmet i Shanghai kontakta Maria Warren vid Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai Länk till annan webbplats..