Kommentar med anledning av programmet Kalla fakta i TV4, 28 november 2010

Med anledning av diskussioner om Walther Sommerlath i medierna, som behandlar eventuella händelser innan Drottningen var född, har Drottningen ingen anledning att kommentera innehållet i programmet.
Självklart beklagar Drottningen att hennes far blev medlem 1934 i det Nationalsocialistiska partiet. Vetskap om medlemskap fick Drottningen i vuxen ålder och hade aldrig möjlighet att diskutera detta med sin far.