Introduktionsprogram för Herr Daniel Westling

Herr Daniel Westling deltar sedan januari 2010 i ett program vid Kungl. Hovstaterna i syfte att fördjupa kunskaperna om Hovets organisation. Bland annat ingår kunskap om de ceremonier och det kulturarv som är förknippat med monarkins historia. Herr Daniel Westling kommer att göra studiebesök vid olika avdelningar inom organisationen.
I programmet ingår även studier i statskunskap, riksdagens och regeringens arbete, statlig och kommunal förvaltning, svensk historia samt aktiviteter med anknytning till svenskt kulturliv. Programmet sträcker sig inledningsvis över 1,5 år. Studiehandledare för Herr Daniel Westling är vice ceremonimästaren vid Hovet, brigadgeneral Jan-Eric Warren.