Information om lysningsmottagningar på Kungliga slottet

Söndagen den 30 maj äger lysning rum mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling i Slottskyrkan, Kungliga slottet, Stockholm.
För de som önskar uppvakta Kronprinsessparet rekommenderas att tänka på Bröllopsstiftelsen som ligger dem varmt om hjärtat.

Anmälan via brev


För de myndigheter, organisationer, föreningar och företag som önskar uppvakta Kronprinsessparet är tillfällen inplanerade; den 30 maj, den 1 juni och den 3 juni. Anmälan för intresse att uppvakta Kronprinsessparet görs via brev till Hovstaterna. Av brevet skall framgå namnet på myndigheten, organisationen eller motsvarande, namnet/namnen på den/de person/er som avser närvara samt kontaktuppgifter.

Brevet skall vara Kungl. Hovstaterna tillhanda senast den 26 april och adresseras till:
H.M. Konungens Hovmarskalksämbete
Kungliga slottet
111 30 Stockholm
Märk kuvertet med "Lysning"

Svar den 12 maj


Svar kommer att skickas till alla som anmält intresse senast den 12 maj.

Tid och plats för uppvaktning


För dem som kan beredas möjlighet att uppvakta Kronprinsessparet kommer tid och plats att framgå.
För dem som anmält intresse att uppvakta Kronprinsessparet, men som tyvärr inte kan beredas tid, kommer information att ges hur uppvaktning kan ske på annat sätt.

Eventuella gåvor kan också mottas vid Kungliga slottet för vidare befordran till Kronprinsessparet. Gåvor som lämnas till Kungliga slottet skall märkas med givarnas namn och adress.  

Gratulationslistor


Listor där allmänheten kan framföra skriftliga gratulationer till Kronprinsessparet kommer att finnas vid Kungliga slottet den 5 och 6 juni, båda dagarna mellan klockan 10 och 16.

För allmänheten finns gratulationslistor i Södra galleriet, ingång via Västra valvet.

För diplomatiska kåren finns gratulationslistor i Riksmarskalkämbetets sammanträdesrum, ingång via Riksmarskalsämbetets dörr vid Yttre borggården.