H.M. Konungen deltar i sorgen över omkomna svenska soldater i Afghanistan

— Mina och min familjs tankar går till de anhöriga, till de omkomna, samt den skadade soldaten, säger Kungen.
— Situationen i Afghanistan är krävande och komplex. Det är ett viktigt och betydelsefullt arbete som våra svenska förband gör trots den svåra situation de befinner sig i.  
— Kronprinsessan Victoria besökte nyligen den svensk-finska styrkan i Mazar-e-Sharif i Afghanistan och kunde på plats följa de värdefulla insatser de svenska soldaterna och förbanden gör. Våra tankar går också till de drabbades kamrater, tillhörande FS 18, i Mazar-e-Sharif, säger Kungen.