Förändringar inom Ceremonistaten

I juni 2010 beslöt H.M. Konungen om ny sammansättning för ceremonistaten.
Sedan den 1 augusti gäller följande:  
  • Ny ceremonimästare är brigadgeneral Jan E Warren efter överstelöjtnant Peter Forssman, som går i pension.
  • Ny vice ceremonimästare är överste Kurt Svensson efter brigadgeneral Jan E Warren (se ovan).
  • Ambassadör Magnus Vahlquist kvarstår som överceremonimästare.