Fartyg längs kortegen med Vasaorden

Kronprinsessparet färdas i Vasaorden från Vasamuseet på Djurgården till Logårdstrappan på Skeppsbron.  Slupen rors av arton kadetter från Sjökrigsskolan.
På Stockholms ström finns svenska och utländska örlogsfartyg, som för stor flaggning (signalflaggor över topparna). HMS Visborg och salutbatteriet på Kastellholmen saluterar brudparet med 21 skott och fartygsbesättningarna mannar reling, vilket betyder att besättningen ställer sig i givakt vid relingen.
 
När Vasaorden passerat Af Chapman kommer 18 JAS Gripen in från norr. I grupper om fyra hedrar de Kronprinsessparet med en överflygning på 400 meters höjd i en hastighet av 400 km/h.

Följande fartyg befinner sig i farvattnet längs Vasarodens färd för att hylla Kronprinsessparet:

Djurgårdens västra sida (från söder till nordväst):


M 20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 46 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 56 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skeppsholmens östra sida:


HMS Spårö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kastellholmens östra sida:


T121 Spica Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
R142 Ystad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kastellholmens

västra sida (från söder till nordväst):


Gladan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Koster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skeppsholmens

västra sida(från söder till nordväst):


Af Chapman
Ostindiefararen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Falken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsgården (från söder till nordväst):


Dannebrogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HDMS Viben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Härnösand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Visby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Visborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Kent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.