Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:
Charlotte Lindfors, doktorand vid Neurogenetic Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Oxidativ stress — en möjlig orsak till anorexi".
- 200 000 kr

Emma Arvidsson, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Studier av hjärnans belöningssystem i barn och ungdomar — Relevans för matberoende och övervikt i dagens Sverige".
- 200 000 kr

Snjólaug Sveinsdóttir, doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet "Behandling med alfa-1-mikroglobulin (A1M) för att minska nervskada efter hjärnblödning hos prematurfödda barn".
- 120 000 kr

Marja Tengvall, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet "Kroppssammansättning under graviditet, postpartum och hos det nyfödda barnet ".
- 100 000 kr

Björn Nordlund,  doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, för projektet "Svår astma hos barn, hur vanligt är det? — en populationsbaserad undersökning inom ramen för Barn-Allergi-Miljö-Stockholm-Epidemiologi (BAMSE) projektet".
- 100 000 kr

Martina Abelius, doktorand vid Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet, för projektet "Det immunologiska samspelet mellan moder och barn i relation till utveckling av allergisk sjukdom hos barnet".
- 100 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen tisdagen den 25 januari 2011 på Kungl. Slottet i Stockholm.

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Temat för innevarande års utdelning av anslag var "Fysiska och psykiska välfärdssjukdomar hos barn och ungdomar".