Bertil Ternert ny informationschef vid Hovet

Vid årsskiftet blir Bertil Ternert informationschef vid Kungl. Hovstaterna.
Bertil Ternert kommer närmast från SAS, där han varit koncernens informationschef sedan 1998. Tidigare har Ternert varit ÖB:s och Försvarsmaktens presschef.

Bertil Ternert har en bakgrund som yrkesofficer och är idag överstelöjtnant i reserven.

Bertil Ternert är gift och har tre barn, bor i Solna och är född 1949.