Officianter utnämnda till vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling

Följande präster har av H.M. Konungen ombetts vara officianter vid vigseln mellan Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling.
Samtliga har tackat ja.
  • Ärkebiskop Anders Wejryd
  • Överhovpredikant och biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark
  • Biskop Antje Jackelén (Lunds stift)
  • Domprost Åke Bonnier (Stockholms domkyrkoförsamling)