Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse

Det finns en lång tradition i Kungafamiljen att engagera sig i, och stödja, verksamheter för barn och unga människor. 

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop har Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling bildat en stiftelse. För att stiftelsen ska kunna registreras krävs att stiftelsen har en egen förmögenhet. Kronprinsessparet har därför givit 100.000 kronor till stiftelsen som ska utgöra stiftelsens grundkapital.

Kronprinsessparet önskar att deras bröllopsstiftelse ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa.

 
Valet av inriktning för stiftelsen har styrts av Kronprinsessparets engagemang i frågor som rör barns och ungdomars utanförskap och unga personers hälsa i Sverige.
 
Stiftelsen kan ge bidrag till andra organisationer som arbetar med dessa frågor men kan också i egen regi driva frågor inom området.

 
Kronprinsessparets förhoppning är att de personer och organisationer som önskar uppvakta dem i samband med bröllopet kan göra detta genom en gåva till stiftelsen.

 
Bidrag till Kronprinsessparets stiftelse kan sättas in på bankgironummer 470-5463.

 
Kontaktperson för stiftelsen är styrelseledamot Jan Lindman, telefon 08 402 60 00.

 
Stiftelsen är bildad och styrelsen kommer att skicka in en ansökan om registrering av stiftelsen till Länsstyrelsen inom kort. Stiftelsens ordförande är Riksmarskalken. Övriga ledamöter är stabschef Håkan Pettersson och överintendent Jan Lindman. Kronprinsessparet kommer att utse ytterligare styrelseledamöter till stiftelsen inom kort.

 
Läs mer om Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse på www.kronprinsessparetsstiftelse.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.