Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling förlovade

Idag den 24 februari 2009 har förlovning eklaterats på Kungliga slottet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.

Efter att H.M. Konungen givit sitt samtycke till att Kronprinsessan ingår äktenskap med Daniel Westling har H.M. Konungen i enlighet med grundlagens bestämmelser inhämtat regeringens samtycke. Vid extra sammanträde idag har regeringen lämnat sitt samtycke. Beslutet överlämnades till Kungen i samband med dagens informationskonselj.
 
Bröllop planeras till försommaren 2010. I samband med giftermålet förlänas Daniel Westling titeln Prins Daniel, Hertig av Västergötland. Frågan om bostad för Kronprinsessan och hennes blivande make är under övervägande. Några olika alternativ prövas.

Möte med pressen

Pressen inbjuds att möta Kronprinsessan och Daniel Westling idag klockan 17.00 i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet i Stockholm. Detta är inte en regelrätt presskonferens utan snarare ett fototillfälle med möjlighet att ställa ett fåtal frågor. Vi har därför inriktat oss på de stora medierna, som har möjlighet till vidarespridning nationellt och internationellt. Endast en skrivande reporter per redaktion kan erbjudas plats. För foton hänvisar vi till bildbyråer.
 
Se PDF i högerkolumnen med information om vilka media som erbjuds plats. Vänligen medtag presslegitimation.

Insläpp till Kungliga slottet sker från klockan 16.00, ingång Västra valvet.
Alla bör vara på plats senast klockan 16.45.
 
Nina Eldh
Press- och Informationschef

Länk till film och stillbilder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Daniel Westling Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster.

Information för media Pdf, 131.8 kB.
 

Engagement between Crown Princess Victoria and Daniel Westling

Today, Tuesday 24 February 2009, the engagement between Her Royal Highness Crown Princess Victoria and Mr. Daniel Westling was announced at the Royal Palace in Stockholm.
 
After His Majesty The King of Sweden had given his consent to the marriage between the Crown Princess and Mr. Westling, His Majesty, in accordance with the procedures set out in the Swedish Constitution, requested the agreement by the Swedish Government, which was subsequently communicated to His Majesty in connection with an information council held at the Royal Palace today.
 
The wedding is planned to take place in the early summer of 2010. In connection with the wedding Mr. Westling will be invested with the title Prince Daniel, Duke of Västergötland. The question of residence for the Crown Princess and her future consort is subject to further consideration. Some different alternatives are being examined.
 

Meeting with the press

Media is invited to meet with the Crown Princess and Mr. Daniel Westling today at 17.00 hours in Princess Sibylla´s Apartment at the Royal Palace in Stockholm. This will not be a traditional press conference, but rather a photo opportunity with a possibility to put a few questions to the couple. For this reason we are mainly directing ourselves to larger media with a wide distribution both nationally and internationally. Only one writing journalist per media will be invited. For photos we refer to picture agencies.
 
Please see enclosed PDF-file (to the right) to see the available seats for the press. Journalists are kindly requested to bring their press ID´s .
 
Access to the Royal Palace will be provided from 16.00 hours through the main entrance at Västra valvet. All journalist should have taken their seats at 16.45 hours at the latest.
 
Nina Eldh
Director of Press & Communication