Stipendier ur H.M. Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.
Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.
Temat för innevarande års utdelning av anslag var "Kroniska sjukdomar hos barn — medicinska, psykologiska och sociala aspekter".

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning
Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av
Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den
23 december utdela stipendier enligt följande:
 
Stina Axelsson, med mag och doktorand vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, medicinska fakulteten, Linköpings Universitet, för projektet "Immunologiskt svar efter vaccination med GAD65 (Diamyd) hos barn med typ 1 diabetes".
- 60 000 kr
 
Birgitta Bergendal, tandläkare och doktorand vid institutionen för odontologi, medicinska och odontologiska fakulteten vid Umeå universitet, för projektet "Oligodonti och ektodermal dysplasi — genetik, kännetecken, symptom och dontologisk behandling".
- 60 000 kr
 
Sophie Berglund, läkare och doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Stockholm, för projektet "Förlossningsrelaterade CP skador orsakade av syrebrist och felbehandling i Sverige 1990-2005".
- 120 000 kr
 
Sara Börjesson, med mag och doktorand vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, medicinska fakulteten, Linköpings universitet, för projektet "Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsi ".
- 160 000 kr

Jacob Carlsson, läkare och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Kortikal hjärnaktivitet i samband med ansiktsigenkänning hos barn som är födda för tidigt".
- 60 000 kr
 
Åsa Fowler, läkare och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Virala CNS-infektioner hos barn — etiologi, riskfaktorer och prognos".
- 60 000 kr
 
Eva Morsing, läkare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet "Kärl- och nervutveckling hos för tidigt födda barn med tillväxthämning och avvikande blodflöde i navelsträngen under fostertiden".
- 120 000 kr
 
Lisa Sartz, läkare och doktorand vid Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Lund,
för projektet "Hemolytiskt uremiskt syndrom: Kliniska, epidemiologiska och mikrobiologiska aspekter".
- 60 000 kr
 
Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen tisdagen den 27 januari 2009 på Kungliga slottet.