Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, som på initiativ av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag har vid sammanträde på Kungliga slottet beslutat utdela stipendier om sammanlagt kr 305 000 enligt följande:

Jesper Heed, Dalarnas län          
Kr   10 000

Sara Olsson,  Dalarnas län                
Kr   10 000

Föreningen 10:an, Hallands län
Kr   35 000

Varbergs Handikappidrot, Hallands län          
Kr   25 000

Maria Flink, Jämtlands län    
Kr   10 000

Karl-Erik Malmgren,  Skåne län        
Kr   10 000

Viggo Edén, Skåne län      
 Kr   10 000

KFUM, Umeå,  Västerbottens län        
Kr   30 000

Sara Östman, Västernorrlands län
Kr   10 000     

Mellansels IF,  Västernorrlands län  
Kr   30  000
                          
Svenska Scoutrådet  
Kr  125 000