Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat år 2008 utdela stipendier och anslag.
Styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond har beslutat att dela ut 17 stipendier om totalt 1,325 Mkr.

Kungen delar ut stipendierna vid en mottagning i Bernadottebiblioteket måndagen den 12 maj kl 15.00. Vid mottagningen kommer årets gästprofessor i miljövetenskap, professor Jason F Shogren (finansieras också av 50-årsfonden) att hålla ett kortare föredrag.

Här följer den fullständiga förteckningen över

stipendiaterna Pdf, 44 kB.

(PDF-dokument).