Statsbesök från Luxemburg


15-17 april

H.K.H. Storhertig Henri avlägger statsbesök i Sverige 15-17 april 2008 på inbjudan av H. M. Konung Carl XVI Gustaf. Storhertigen åtföljs av sin maka H.K.H Storhertiginnan Maria Teresa.
H.K.H. Storhertig Henri avlägger statsbesök i Sverige 15-17 april 2008 på inbjudan av H. M. Konung Carl XVI Gustaf. Storhertigen åtföljs av sin maka H.K.H Storhertiginnan Maria Teresa.

Den luxemburgska regeringen representeras av vice premiär- och utrikesminister Jean Asselborn och justitie- och budgetminister Luc Frieden.
Besöket syftar till att fördjupa och intensifiera relationerna mellan Sverige och Luxemburg. Programmet innehåller bland annat möten med riksdagens talman Per Westerberg, vice statsminister Maud Olofsson samt med svenska företagsledare. Ett seminarium om finansmarknader och ett symposium om energi och miljö samt besök i Linköping ingår också i programmet