Prinsessan Madeleine och Childhood 2nd Generation

Under konferensen "Third World Congress Against Commercial Sexual Exploation against Children" 25-28 november i Rio de Janeiro, Brasilien kommer medlemmar i Childhood 2nd Generation att sammanträffa under ledning av Prinsessan Madeleine.
Prinsessan Madeleine har genom sitt arbete på Childhood sett hur viktigt det är att även nästa generation förbereder sig för sitt ansvar för Childhood. Prinsessan har därför tagit initiativet och startat C2G - Childhood 2nd Generation. Syftet är att engagera nästa generation, det vill säga barn till grundarna och styrelseledamöterna, i Childhood. Alla de fyra stiftelserna Sverige, Brasilien, Tyskland och USA har C2G-grupper och Prinsessan Madeleine är samordnare.
 
Projektet är ännu i sin linda, men möjligheter ges till gruppen att följa med på projektbesök och föreläsningar för att på så sätt få en förståelse för Childhoods arbete. Dessutom får gruppen löpande information och rapporter från Childhoods projekt. C2G har på eget initiativ genomfört insamlingsaktiviteter för Childhood.
 
Under "Third World Congress Against Commercial Sexual Exploation against Children", 25-28 november i Rio de Janeiro, sammanträffar medlemmarna i Childhood 2nd Generation under ledning av Prinsessan Madeleine.

Projekthandläggare 


Prinsessan Madeleine har i ett och halvt år arbetat som projekthandläggare på World Childhood Foundation. Arbetet innebär att granska projektansökningar, att förbereda beslutsunderlag, följa upp och rapportera från projekten. Prinsessan Madeleine har därför besökt projekt över hela världen. Prinsessan Madeleine har också deltagit i arbetet med Childhoods olika företagspartners, vilket inneburit att hon har fått god inblick i arbetet både med projekten och med "fund raising".