President Halonen besöker Sverige

Finlands President Tarja Halonen avlägger officiellt besök i Sverige den 15 - 16 januari 2009.
President Tarja Halonen kommer till Sverige på ett officiellt besök 15-16 januari 2009 på inbjudan av H.M. Konungen med anledning av Märkesåret 1809. Presidenten åtföljs av sin make Dr Pentti Arajärvi.

Media som önskar följa President Halonens besök i Sverige skall ansöka om ackreditering hos UD:s pressrum.

http://www.regeringen.se/sb/d/3861/a/117833

senast den 9 januari.