Medaljförläningar 2008-06-06

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar. Medaljerna kommer att delas ut tisdagen den 10 juni på Drottningholms slott.
Lista över samtliga medaljörer publiceras under

Monarkin i Sverige

och underrubriken Medaljer och medaljförläningar. Där finns listor publicerade över samtliga medaljförläningar från 2000-01-28.