Jörgen Lindström ny hovmarskalk hos Kronprinsessan

Jörgen Lindström blir ny hovmarskalk hos Kronprinsessan Victoria och chef för hennes kansli. Jörgen Lindströms uppgift blir att ansvara för planering, förberedande och genomförande av Kronprinsessans program och framträdanden.
Jörgen Lindström är 38 år och jur.kand. Han kommer närmast från en tjänst som ambassadråd och biträdande chef på ambassaden i Islamabad i Pakistan. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort på Sveriges ambassader i Bagdad, Amman och Rabat.
 
Det är ännu inte klart när Jörgen Lindström kan få tjänstledigt från utrikesdepartementet och tillträda sin tjänst på Slottet.
 
Ingemar Eliasson
Riksmarskalk