H.M. Konungens uttalande om vargstammen under gårdagens (16/10) Bergslagsjakt

Idag, den 17/10, deltog H.M. Konungen i WWF:s råds höstmöte, som består av 45 sakkunniga personer från olika organisationer, institutioner och myndigheter. Kungen hade då möjlighet att flagga för vargstammens framtida omfattning och uppmanade förtroenderådet att fortsätta diskussionen om vargstammen i Sverige.