Axel Calissendorff ny hovauditör

Hovauditören är juridisk rådgivare till Kungen och övriga medlemmar i Kungafamiljen.
Advokaten Axel Calissendorff blir fr o m den 1 januari 2009 ny hovauditör. Hovauditören ingår i riksmarskalksämbetet. Hovauditören hanterar juridiska frågor rörande Kungliga hovstaterna. Frågor om användning av bilder på Kungafamiljen och kungliga symboler liksom förmögenhets- och familjerättsliga frågor för Kungafamiljen handläggs av hovauditören.
 
Axel Calissendorff är 55 år. Han har varit ordförande i Sveriges Advokatsamfund (2001-2004) och är Managing Partner i Roschier Advokatbyrå, Stockholm. Uppdraget att vara hovauditör är på deltid. Axel Calissendorff kommer att fortsätta sin advokatgärning parallellt med uppdraget som hovauditör.