2007-05-03

Ny Förste Hovmarskalk utnämnd

Ambassadör Lars-Hjalmar Wide har utnämnts till Förste Hovmarskalk och chef för Hovmarskalksämbetet från och med den 1 oktober 2007 .
Lars-Hjalmar Wide har tidigare bl.a. tjänstgjort vid Sveriges ambassader i  Havanna, Madrid och Tel Aviv samt vid FN-delegationen i New York. Han har också varit generaldirektör vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP) samt kabinettschef hos presidenten för FN:s generalförsamling.

Sedan hösten 2006 tjänstgör han som protokollchef på UD.