2006-01-11

Uttalande av H.M. Konungen efter beskedet om Birgit Nilssons bortgång

Med Birgit Nilssons bortgång har Sverige förlorat en av sina största artister. Den som haft förmånen att uppleva henne både på scenen och privat glömmer det aldrig, inte minst hennes varma humor. Tack vare otaliga inspelningar finns hennes sång också bevarad åt eftervärlden.

Det är med stor tacksamhet vi minns henne och hennes konst.

Carl Gustaf