Utdelning av H.M. Konungens medalj

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående.
Medaljerna kommer att delas ut tisdagen den 31 januari kl.15.00 på Stockholms Slott.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Professor Ann-Christine Bylund 
För betydelsefulla insatser för forskning och utbildning
avseende biologiska naturresurser och biologisk produktion   

fd Riksbankschefen Lars Heikensten
För framstående insatser för svensk penningpolitik 

Direktör Adolf H Lundin
För betydelsefulla insatser som entreprenör och industriledare

Direktör Hans-Olov Olsson
För betydelsefulla insatser för svensk bilindustri

Generaldirektör Ingemar Skogö
För betydelsefulla insatser för Sveriges kommunikationsväsen

12:e storleken i högblått band

Landshövding Bo Könberg               
För mångåriga och betydelsefulla insatser på skilda områden
inom svenskt samhällsliv

Direktör Lennart Lübeck          
För betydelsefulla insatser i fråga om fordonsteknik och
rymdforskning

Advokat Anne Ramberg    
För framträdande insatser för svenskt rättsväsende

Landslagskapten Sven Göran Eriksson,
För värdefulla insatser, nationellt och internationellt
för fotbollssporten (juni 2005)

Professor em Ulf Sporrong  
Förframstående insatser inom svenskt kulturliv

8:e storleken i serafimerband

fd Kommunalrådet Åke Hillman     
För värdefulla kommunalpolitiska insatser

Aukt. revisor Evy Jakobsson
För förtjänstfulla insatser som revisor och granskare
av de Kungl  Hovstaternas räkenskaper

fd Museidirektören Lars O Lagerqvist              
För mångåriga och betydelsefulla  insatser inom
medalj - och myntväsendet

Riksdagsledamoten Göran Magnusson
För värdefulla insatser i Sveriges riksdag

Överstelöjtnant Rickard Nyström     
För förtjänstfulla insatser som  H M Konungens adjutant

Professor Staffan Normark
För betydelsefulla insatser i fråga om naturvetenskaplig
och teknisk forskning
 
Kontraktsprosten em. Sten Edgar Staxäng           
För värdefulla och mångsidiga insatser för Svenska kyrkan
i Sverige och utomlands

Kanslichefen Gunilla Upmark       
För viktiga insatser i Sveriges riksdags utskottsverksamhet

Medaljen Litteris et Artibus

Regissören och konstnärliga ledaren för Unga Dramaten
Agneta Ehrensvärd
För betydelsefulla insatser som regissör samt
konstnärlig ledare för Unga Dramaten

Skådespelerskan Yvonne Lombard
För konstnärliga förtjänster som skådespelerska

Skådespelaren Tomas Pontén
För konstnärliga förtjänster som skådespelare

Skådespelerskan Irene Lindh
För konstnärliga förtjänster
som skådespelerska

Violoncellisten Mats Rondin
För konstnärliga förtjänster som violoncellist

Författaren Inger Sandberg
Tecknaren Lasse Sandberg
För konstnärliga förtjänster som barnboksförfattare
och tecknare

Pianisten Bo Stenson
För konstnärliga förtjänster som jazzpianist

Skådespelaren Måns Westfelt
För konstnärliga förtjänster som skådespelare

8:e storleken i högblått band

Nina Balabina
För engagerade och initiativrika insatser
för svenskt musikliv

Studieombudsman Göran Eriksson
För värdefulla och initiativrika insatser
på folkbildningens område

Byråsekreterare Ulla-Britt de Marchi
För förtjänstfulla insatser vid Ulriksdals slott och
Kungl. Djurgårdens Förvaltning

fd. Departementssekreterare Maud Melin
För förtjänstfulla insatser som protokollförare
vid konseljer och regeringssammanträden

Marknadschef Benita Nilsson
För engagerade och initiativrika  insatser för
Nordiska Akvarellmuséet

Affärsjuristen Gîta Paterson
För mångåriga och värdefulla
insatser för att utveckla, främst de
affärsmässiga, förbindelserna
mellan Sverige och Frankrike
 
Intendent Ursula Sjöberg
För förtjänstfulla insatser vid
Kungl. Husgerådskammaren
 
Pelle Anderson
För viktiga bidrag till att främja  kunskaper om
det svenska samhället och det offentliga språket
i egenskap av en av grundarna av tidningen Metro

Robert Braunerhielm
För viktiga bidrag till att främja  kunskaper om
det svenska samhället och det offentliga språket
i egenskap av en av grundarna av tidningen Metro
 
Monica Lindstedt
För viktiga bidrag till att främja  kunskaper om
det svenska samhället och det offentliga språket
i egenskap av en av grundarna av tidningen Metro
 
Jörgen Widsell
För viktiga bidrag till att främja  kunskaper om
det svenska samhället och det offentliga språket
i egenskap av en av grundarna av tidningen Metro

Carolina Klüft
För idrottsbragd i mångkamp
(januari 2005)

Stefan Holm
För idrottsbragd i höjdhopp
(januari 2005)