Stipendier och forskningsbidrag

Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp samt Konung Gustaf VI Adolfs fond för Svensk Kultur har delat ut stipendier och forskningsbidrag.
Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm, under ledning av H.M. Drottningen,
har stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier till 8 forskare.

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen tisdagen den 23 januari 2007 på Kungl. Slottet i Stockholm.
 
I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Lista på

stipendiaterna

Svensk humanistisk forsning och kulturminnesvård

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger bidrag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.  Av cirka 300 inkomna ansökningar år 2006, fördelades cirka 5 miljoner kronor på 118 beviljade ansökningar

Beviljade

ansökníngar