2006-01-25

Pressinformation den 25 januari

Gluonen AB, ett kapitalförvaltningsbolag som huvudsakligen ägs av de kungliga ungdomarna, har de senaste dagarna uppmärksammats i medierna för sitt innehav av aktier i Aracruz.

Innehavet uppgår till ett värde av ca 40.000 SEK per huvudaktieägare. Gluonens styrelse har haft förtroende för bolaget, som i stora delar är miljöcertifierat och finns upptaget på Dow Jones Sustainability List. Efter de senaste dagarnas tillkommande information har dock beslut tagits att sälja innehavet.

Bengt E Telland
VD Gluonen AB