2006-01-13

Pressinformation den 13 januari

Klargörande angående vissa uppgifter i massmedia 2006-01-13
För undvikande av alla missförstånd klargörs härmed att det uppdrag, som hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg haft för Etiska rådet för Nya Fröken Sverige inte gjorts på Hovstaternas vägnar. Elisabeth Tarras-Wahlberg har privat deltagit i två möten på ideell basis under hösten och medverkat med sina erfarenheter om Sverigebilden.