2006-11-25

Ny innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Till elfte innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö vid sammanträde den 15 november 2006 under H.M. Konungens ordförandeskap utsett professor Jason F Shogren.
Professor Shogren är sedan 1995 knuten till Department of Economics and Finance, University of Wyoming, USA. Professor Shogrens huvudinriktning ligger inom mikroekonomi med starkt inslag av experimentell och tillämpad ekonomi med fokus på miljö- och naturresursekonomi och därmed sammanhängande policyfrågor.

Universitetsssamarbete


Professor Shogren kommer att knytas till Institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet men kommer även att vara verksam vid Institutionen för skoglig ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Professor Shogren förväntas utveckla - mellan de två universiteten i Umeå - ett gränsöverskridande forsknings- och undervisningssamarbete kring framtida utnyttjande av skogstillgångar ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.