Kungl. Slottets nya fasadbelysning är på plats

Kungl. Slottet i Stockholm har fått en ny fasadbelysning. Allmänhet, stockholmare och grannar i Gamla stan har länge haft en önskan om att Slottet ska belysas bättre. Även H.M. Konungen har följt arbetet med stort intresse. Bakom projektet står Statens fastighetsverk (SFV) Ståthållarämbetet (STÄ), och slottsarkitekt Johan Celsing. Projektet har även genomförts i samarbete med Stockholms stads Trafikkontor. Nu på onsdag den 29 mars klockan 21.30 lyses slottsfasaden upp för första gången.
Efter en lång process med många inblandade parter är nu arbetet med fasadbelysningen på Kungl. Slottet i Stockholm klart. Efter flera provbelysningar kommer nu Slottet att lysa med strålkastare som endast förbrukar energi motsvarande hälften av en mindre villas.

- Äntligen har vi installerat en uppdaterad fasadbelysning på vårt gemensamma kulturarv Kungl. Slottet i Stockholm, säger Torun Hammar på SFV som har lett projektet. Resultatet är en bra balans mellan konstnärligt utförande, säker och effektiv drift och miljöhänsyn.

Den ursprungliga fasadbelysningen härstammar från 1960-talet. Den sågs senast över för femton år sedan. Därefter har anläggningen successivt gått ned i effekt och Slottet har upplevts som allt mörkare. De nya strålkastarna ger näst intill den dubbla ljusnivån jämfört med de gamla, men till ungefär halva energimängden. Den minskade energiförbrukningen och den ökade livslängden innebär också minskad miljöpåverkan.

- Fasadbelysningen framhäver fördelningen och nyanserna i Slottets stora byggnadsmassa och den lyfter fram dekorativa detaljer som inte tidigare synts i kvällsljus, säger slottsarkitekt Johan Celsing. Exempel på det är den östra fasaden där flyglarnas gavlar mot Skeppsbron belyses.

SFV, Ståthållarämbetet och slottsarkitekten har haft som vision att Slottet ska samspela i harmoni med sin omgivning. Viktigt att poängtera är även att belysningen på Slottets norra sida inte är klar. Den färdigställs efter sommaren.
   
Mer information om projektet och bilder på Kungl. Slottets fasadbelysning kommer att finnas på www.kungahuset.se och på www.sfv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. torsdag 30 mars efter 13.00