2006-09-27

Kungen deltog i lunchseminarium om klimatförändring och möjligheter för en bättre miljö

Tisdagen den 26 september deltog Kungen i ett lunchmöte för samtal om klimatförändringar, växthuseffekten och framtida möjligheter för en bättre miljö.
Lunchseminariet ägde rum i samband med Kungens besök i New York för deltagande i 100-årsfirandet av Svensk-Amerikanska Handelskammaren.

Seminariet, som hölls i värdskap av Vattenfall, lyfte fram ämnen som belyser de utmaningar som föreligger gällande klimatförändringar och den s.k. växthuseffekten.

Vid seminariet presenterades möjligheter för att globalt arbeta långsiktigt för att verka för minskade utsläpp av bl.a. koldioxid och bidra till en bättre och hållbar miljö.