2006-06-21

Kungaparet besöker Kina

Kungaparet besöker Kina 17-22 juli med anledning av Ostindefararen Götheborgs ankomst till Kanton
Kungaparet kommer att vara ombord på Ostindiefararen Götheborg, när fartyget anländer till den yttre hamnen i Kanton (Guangzhou) den 18 juli.

Kungaparet besöker även Peking den 19-20 juli och tas där emot av Kinas president Hu Jintao.

En näringslivsdelegation med ett 20-tal företag , ledd av Michael Treschow, ordförande i Svenskt Näringsliv deltar.

I Kungaparets program ingår bland annat ett möte med Pekings borgmästare, visning av olympiastaden och invigning av Ericssons nya huvudkontor i Peking.

Kungaparet återvänder till Kanton den 21 juli för att delta i de stora välkomstarrangemang som planeras när fartyget Götheborg lägger till i centrala Kanton, nära den historiska tilläggsplatsen för 1700-talets svensk-kinesiska handel i en nu ombyggd del av hamnen. De kommer även att segla ombord på en kinesisk djonk, som byggts specifikt för att ta emot Ostindiefararen.

Press som önskar bevaka Kungaparets besök måste ackreditera sig hos UDs pressrum senast den 30 juni.