2006-02-03

Kommentar till de senaste dagarnas händelser angående Kungafamiljens aktieinnehav

Gluonen AB, ett kapitalförvaltningsbolag som huvudsakligen ägs av de kungliga ungdomarna, har de senaste dagarna uppmärksammats i medierna för sitt innehav av aktier i Aracruz.
Innehavet uppgår till ett värde av ca 40.000 SEK per huvudaktieägare. Aracruz är en delvis norsk och brasilianskt ägd pappersmassafabrik. Aracruz etablerades för ca 40 år sedan norr om Rio de Janerio och köpte upp mark från både regeringen och privata ägare, som där hade odlat kaffe och bedrivit boskapsskötsel i decennier. Det fanns skog på ett mindre område, som dock var av dålig kvalité.

Aracruz har med hjälp av en forskargrupp, som fått Marcus Wallenberg priset, återskapat en djungelliknande vegetation i dalgångarna och planterat eucalyptusskog på den utarmade, magra jorden.

Aracruz har skapat arbetstillfällen för lokalbefolkningen och byggt vägar, skolor och bostäder.

Gluonens styrelse har haft förtroende för bolaget, som i stora delar är miljöcertifierat och finns upptaget på den respekterade Dow Jones Sustainability List, vilket innebär att bolaget följer strikta miljöanpassade regler. Se www. aracruz.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster