2006-09-25

Intensiv helg på Kungliga Slottet

Helgen 23-24 september blev ovanligt intensiv för Husgerådskammaren med tre stora evenemang:
specialvisningar av utställningen om Georg Haupt, visning av Bernadottebiblioteket samt möte med Hovleverantörernas förening.
Många innehavare av DN-kortet  hade hörsammat erbjudandet att med rabatterat pris se utställningen om Georg Haupt - Gustav III:s hovschatullmakare.
 
Förste intendent Lars Ljungström och intendent Kerstin Hagsgård vid Kungl. Husgerådskammaren ledde visningarna för en intresserad och engagerad åhörarskara.
 
Utställningen pågår till och med den 29 oktober guidad visning av utställningen tisdag-fredag klockan12.15.
 I entréavgiften ingår även ett besök till Representationsvåningarna.
 
Lördagsvisning i Bernadottebiblioteket
I Bernadottebiblioteket samlade bibliotekschef Göran Alm en engagerad
åhörarskara till premiären för de populära lördagsvisningarna av biblioteket.
 
Personligt, kunnigt och roande berättade Göran Alm om den historiska tillkomsten, samlingarnas innehåll och uppbyggnad samt kungligheternas skilda bokbestånd och läsintresse.
 
Bernadottebiblioteket visas ytterligare två gånger i höst: 29  oktober och 26 november. Tiden är klockan12.15.
 
Hovleverantörerna samlade
Lördag den 23 september hölls sedvanligt möte inom Hovleverantörers förening.
 
Av H. M. Konungens cirka 130 Hovleverantörer hade ett 90-tal medlemmar mött upp på Kungliga Slottet. Sammankomsterna hålls vart tredje år. Medlemmarna träffar representanter från Hovet och informeras i aktuella frågor
 
Erik och Maria Gunnarsson, Bild & Kultur BK AB, i Skyllberg, Askersund, hade organiserat mötet. Samtidigt passade medlemmarna på att se utställningarna om Georg Haupt och Vår Drottning - fest och vardag. Föreningen besökte också Hovstallet.
 
En folkmusikgrupp från Malung var inbjuden och underhöll såväl hovleverantörerna som besökarna på Hauptutställningen.