2006-10-03

Information angående skifteskonselj den 6 oktober

Fredagen den 6 oktober kl. 12.00 äger s.k. skifteskonselj rum i Konseljsalen på Kungliga Slottet. H.M. Konungen är konseljens ordförande. Vid konseljen närvarar också H.K.H. Kronprinsessan.
Konseljens inledande del är öppen för media. Anmälan om ackreditering skall vara Informationsavdelningen tillhanda senast torsdagen den 5/10 kl.12.00. Obs utrymmet är begränsat varför endast en representant per mediaföretag kan beredas plats.

Entré till Konseljsalen sker genom Västra valvet.

Efter konseljlunchen äger en fotografering av den nya regeringen rum på Lejonbacken.

Anmälan för ackreditering till Skifteskonseljen enligt ovan skall ske till Informationsavdelningen, tel: 08-402 60 00.