2006-02-02

H.M Konungens 60-års dag

Planeringen för firandet av H.M. Konungens 60-årsdag presenterades för representanter för media på Kungliga Slottet på onsdagen.
Fredagen den 28 april arrangerar HMK en workshop med ungdomar och ungdomsledare i Bernadotte-biblioteket. Preliminär inriktning för workshopen är att ha en dialog mellan ungdomar och ungdomsledare kring frågor om utanförskap och vägen tillbaka.

Fryshuset har välvilligt åtagit sig att leda workshopen. Ungdomar och ledare kommer att inbjudas från olika delar av landet.
 
Födelsedagen, söndagen den 30 april inleds med en gudstjänst i Slottskyrkan kl 10.30, följt av högvaktsavlösning mellan kl 11.30 - 12.30.

Därefter följer en musikuppvaktning på Lejonbacken med Adolf Fredriks Musikklasser  och Arméns Musikkår mellan kl.13.00 - 13.30.

Därefter följer Riksdagens lunch i Stockholms Stadshus kl 14.00. Till Stadshuset kommer Kungafamiljen att åka häst-kortege.

Dagen avslutas med en konsert i Rikssalen kl 19.00, följt av en galamiddag i Vita Havet. Till detta inbjuds statschefer samt representanter för riksdag, regering, statsförvaltning, näringsliv, media och kultur m fl.
 
I konserten deltar bl.a. Ann Sofie von Otter, Malena Ernman, Jeanette Köhn, Lisa Nilsson, Karl-Magnus Fredriksson, Ale Möller, Anders Paulsson, Kungliga Filharmonikerniska orkestern, Gustaf Sjökvists kammarkör - allt under ledning av Gustaf Sjökvist.

I programmet kommer bl.a. att ingå ett uruppförande av ett beställningsverk från Kungl. Musikaliska Akademien komponerat av Jan Sandström för soli, kör och orkester.
 
SVT kommer att direktsända delar av programmet söndagen den 30 april.