Jubileums­emblem och porträtt 2023

Under 2023 firas H.M. Konungens 50 år på tronen. Med anledning av jubileet har ett emblem tagits fram för att markera firandet. Kungl. Hovstaterna välkomnar de organisationer, föreningar, verksamheter, företag, kommuner, länsstyrelser och andra som önskar delta i firandet att använda sig av emblemet.

Emblemet finns i två varianter – en kvadratisk och en vertikal. Varje variant finns tillgänglig i flera färger och kan användas enligt exemplen nedan.

H.M. Konungen i Rikssalen, Kungl. Slottet.

Foto: Thron Ullberg/Kungl. Hovstaterna

Jubileums­porträtt

Till jubileumsåret 2023 togs ett officiellt porträtt av H.M. Konungen. Porträttet ligger även till grund för ett frimärke som ges ut av Postnord i samband med jubileumsåret. På bilden står Kungen i Rikssalen på Kungl. Slottet. Bredvid syns silvertronen från drottning Kristinas kröning 1650.

Kungen bär amiralsuniform med Serafimerordens, Svärdsordens, Nordstjärneordens samt Vasaordens kedjor. Kring halsen bär Kungen Dannebrogsordens storkommendörstecken, en ordensvärdighet som endast tilldelas den danska monarkens närmaste anförvanter. Under ordenskedjorna skymtar även svenska och norska kungliga minnesmedaljer.

Riktlinjer för användning

  1. Emblemet och jubileumsporträttet är fria att användas i syfte att uppmärksamma H.M. Konungens 50 år på tronen och i enlighet med dessa villkor. Genom att ladda ner emblemet och/eller jubileumsporträttet bekräftar ni att ni läst igenom och accepterar dessa villkor.
  2. Emblemet och jubileumsporträttet får användas i digitala och fysiska medier, vid arrangemang och events samt för souvenirer och liknande produkter, som på ett respektfullt och värdigt sätt uppmärksammar H.M. Konungens 50 år på tronen.
  3. Emblemet och jubileumsporträttet får inte användas på sådant sätt att det riskerar uppfattas som att företag eller dess produkter eller tjänster har en särskild koppling till H.M. Konungen eller Kungl. Hovstaterna. Detta gäller med undantag för kungliga hovleverantörer som får framhålla ställningen som hovleverantör i enlighet med därtill gällande villkor.
  4. Emblemet får inte användas i reklam/marknadsföring för annat än de arrangemang, events, produkter och tjänster som tillgängliggörs, tillverkats eller erbjuds i enlighet med dessa villkor.
  5. Rätten till användning av emblemet och jubileumsporträttet får inte överlåtas, upplåtas eller på annat sätt säljas vidare. De som önskar använda emblemet och/eller jubileumsporträttet ska hänvisas till denna sida, kungahuset.se/jubileumsemblem, för nedladdning och för att ta del av villkor för användning.
  6. Det är inte tillåtet att ändra eller beskära emblemet eller jubileumsporträttet (läs mer i den grafiska manualen nedan).
  7. Användning av emblemet och jubileumsporträttet i samband med arrangemang, events och tjänster får endast ske till och med den 31 december 2023. Produkter med emblemet och/eller jubileumsporträttet får inte tillverkas efter 31 december 2023.

Dokument

Grafisk manual för jubileumsemblemet (pdf) Pdf, 3.7 MB.

Riktlinjer för användning av jubileumsemblemet och porträtt (pdf) Pdf, 145.7 kB.

Ladda ner emblem och porträtt

Hämta jubileumsemblemet i olika utföranden för digital användning och för tryck, samt jubileumsporträttet.

Om du endast vill ladda ned jubileumsemblemet i JPG-format mot blå bakgrund kan du klicka på bilden nedan och spara ned direkt.

Det primära jubileumsemblemet mot blå bakgrund.

Det primära jubileumsemblemet mot blå bakgrund.

Emblem för 500-årsjubileum

Under 2023 firas dessutom 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung. Till det firandet har det tagits fram ett speciellt emblem. För den som är intresserad av att använda det, vänligen kontakta Kungl. Hovstaterna, se kontaktuppgifter nedan.

  • Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om användningen av emblemet och jubileumsporträttet kan du använda formuläret.

Skicka meddelande via e-post
1000
Till toppen