Gratulationer och gåvor med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen

I år har Kungen suttit 50 år på Sveriges tron. Den som önskar uppvakta Kungen rekommenderas att tänka på Stiftelsen Ungt Ledarskap, som ligger Kungen varmt om hjärtat. Se information om stiftelsen nedan.

Gratulera H.M. Konungen via e-post
1000

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap skapades 2006 baserat på scoutrörelsens grundvärderingar sammanfattade till: mod, omtanke och handlingskraft.

Stiftelsen har under dessa år uppmärksammat nästan 4 000 unga förebilder genom nomineringar till stipendiet Kompassrosen. Över 50 stipendier har hittills delats ut. Genom den prisbelönade utbildningen Värdebaserat ledarskap har flera hundra unga ledare inom det svenska civilsamhället utbildats i ledarskap.

Vid grundandet av stiftelsen var visionen att denna satsning skulle skapa fler möjligheter för unga att få tidig ledarskapsträning samt att unga ledare skulle få goda förebilder. Vi kan konstatera att dessa mål uppnåtts! Betydelsen av att investera i samhällets unga ledare, där ledarskapet för Sverige finns, nu och i framtiden, är en av de viktigaste satsningarna som kan göras.

Kungen har, under de sjutton år stiftelsen verkat, arrangerat många möten över kultur- och generationsgränser, samt aktivt deltagit i att utse stipendiater. Kungen och Stiftelsen Ungt Ledarskap har tydligt kunnat se den stora påverkan stiftelsens arbete haft och den skillnad detta gjort och gör i dagens samhälle.

Läs mer om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Skänk gärna en gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskapbankgiro 900-0811 eller swishnummer 123 683 33 21. Märk gåvan med avsändare och kontaktuppgift.

Till toppen