Hennes Majestät Drottning Elizabeth II:s frånfälle

Flaggning på halv stång på vid Kungl. Slottet efter beslut av H.M. Konungen. Foto: Kungl. Hovstaterna

Drottning Elizabeth II och Sverige genom åren

Begravning

Begravning i London

Måndagen den 19 september närvarar DD.MM. Konungen och Drottningen vid H.M. Drottning Elizabeth II:s statsbegravning i London.

Kungen och Drottningen representerar Sverige vid måndagens statsbegravning i Westminster Abbey i London. Under söndagen deltar Kungaparet i en mottagning under den brittiske konungens värdskap i Buckingham Palace.

Serafimerringning

Drottning Elizabeth II hedras med serafimerringning och flaggning på halv stång

Begravningsdagen markeras med flaggning på halv stång och serafimerringning i Stockholm.

Drottningen hedras med serafimerringning i Riddarholmskyrkan

Drottning Elizabeth II utnämndes till ledamot av Kungl. Serafimerorden av kung Gustaf VI Adolf den 26 maj 1953. Drottningen tilldelades Serafimerordens kedja av H.M. Konungen den 23 maj 1975. Drottning Elizabeth är en av dem som innehaft Serafimerorden längst tid, 69 år, och var den 722:a ledamoten av orden sedan dess instiftande år 1748.

Traditionsenligt kommer Riddarholmskyrkans klocka att ringa kl. 12.00–13.00 på begravningsdagen. Drottningens serafimersköld kommer att föras i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan kl. 11.45.

Kyrkan är öppen för allmänhet och media.

Flaggning på halv stång på begravningsdagen

Som en extra hedersbetygelse har H.M. Konungen beslutat att flaggning ska genomföras på halv stång på de kungliga slotten under begravningsdagen.

Kungens uttalade

Uttalande av H.M. Konungen med anledning av H.M. Drottningens av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland frånfälle

Med anledning av den brittiska drottningens bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande:

Med sorg har min familj och jag i dag mottagit beskedet att min kära släkting, Hennes Majestät Drottning Elizabeth II, har gått ur tiden.

Drottningen tjänade Sina länder och Samväldet med en enastående hängivenhet och pliktkänsla. Hon har varit ständigt närvarande, inte bara i det brittiska samhället utan även internationellt. Därtill har Hon i alla år varit en god vän till min familj och en länk till vår gemensamma familjehistoria.

Vi framför våra kondoleanser till Drottningens familj och till Hennes folk.

H.M. Konungen

Kondoleanser

Kondoleanser till Konungen av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Med anledning av Drottning Elizabeth II:s bortgång har H.M. Konungen i dag skickat ett kondoleanstelegram till H.M. Konungen av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

His Majesty King Charles III
LONDON

The Queen and I have learned with profound regret and sadness of the death of Your Majesty’s beloved mother, Queen Elizabeth II.

Her Late Majesty was an inspiration to the world in her outstanding dedication and duty to her countries and to the Commonwealth.

The Anglo-Swedish bonds and the friendship between our peoples are centuries old.
On behalf of the people of Sweden, I extend my sincere condolences to Your Majesties and the Royal family, as well as to the people of the United Kingdom.

CARL GUSTAF R

Royal Palace, Stockholm

9 September 2022