H.M. Drottningen 80 år

Drottningen vid jubileumsbesöket i Västernorrland 8 maj 2023. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Lördagen den 23 december fyller Drottningen 80 år. Läs om uppvaktningar och gåvor med anledning av H.M. Drottningens 80-årsdag.

H.M. Drottningen 80 år

H.M. Drottningen 80 år

Lördagen den 23 december fyller Drottningen 80 år. För dem som vill ge en gåva är Drottningens önskan att i första hand tänka på projekt i Ukraina för barn som lider av psykisk ohälsa, till följd av den pågående fullskaliga invasionen. Se ytterligare information om gåvor nedan.

Uppvaktningar på Kungl. Slottet

För de myndigheter, akademier, organisationer eller motsvarande som önskar uppvakta Drottningen är tillfällen inplanerade 20 och 21 december.

Anmälan via e-post

Anmälan för intresse att uppvakta Drottningen görs via e-postformuläret nedan. Av anmälan ska framgå namn på myndigheten, organisationen eller motsvarande samt namn på den eller de personer som avser närvara (max 4 personer totalt) samt kontaktuppgifter.

Anmälan ska vara Kungl. Hovstaterna tillhanda senast den 5 december.
Svar sänds senast den 15 december till alla som anmält intresse.

Tid och plats för uppvaktning

För dem som bereds möjlighet att uppvakta Drottningen framgår tid och plats av bekräftelsen.

För dem som anmält intresse av att uppvakta Drottningen, men som tyvärr inte kan beredas tid, ges information om hur uppvaktning kan ske på annat sätt.

Anmälan om uppvaktning

Anmälan om uppvaktning
Ytterligare deltagande personer (max 3)
1000

Gåvor

Gåvor i samband med H.M. Drottningens 80‑årsdag

Världens Barn – Radiohjälpen

Drottningen önskar i första hand fokusera på projekt i Ukraina för barn som lider av psykisk ohälsa till följd av den pågående fullskaliga invasionen. Radiohjälpen har med anledning av detta startat en insamling inom Världens Barn-kampanjen med en bössa märkt ”Drottningen”.

Skänk gärna en gåva genom att swisha till 9019506 eller via plusgiro 90 1950-6. Märk gåvan med ”DROTTNINGEN”.

Läs mer om Radiohjälpens insamling

 

Övriga gåvor

Eventuella övriga gåvor till Drottningen kan lämnas hos Post & Logistik, Kungl. Slottet, Högvaktsterrassen 1, för vidare befordran till Drottningen. Gåvor som lämnas till Kungl. Slottet ska märkas med givarens namn och adress. Post & Logistik har öppet vardagar kl. 8.00–15.30.

Gratulera Drottningen

Gratulera H.M. Drottningen via e‑post
1000

H.M. Drottningen

SILVIA Renate, Sveriges Drottning, född den 23 december 1943. Förmäld den 19 juni 1976 med H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Lördagen den 23 december fyller Drottningen 80 år.
H.M. Drottningens monogram
Till toppen