Professor Svante Lindqvist ny riksmarskalk

H.M. Konungen har utnämnt professor Svante Lindqvist till ny riksmarskalk. Svante Lindqvist, som är chef för Nobelmuseet och preses vid Kungliga Vetenskapsakademien, tillträder vid årsskiftet.

Svante Lindqvist är född 1948 och har varit professor i teknikhistoria vid KTH, gästforskare vid University of California-Berkeley, gästprofessor vid både University of Pennsylvania samt Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han är civilingenjör i teknisk fysik och fil. dr i idé- och lärdomshistoria.
 
Svante Lindqvist är gift med f d övertandläkaren Catharina Lindqvist och har två vuxna söner.

Han efterträder Ingemar Eliasson, som varit riksmarskalk och chef för Kungliga hovstaterna sedan 2003.